top of page

הידעת? לגברים שמקבלים תרומות דם מנשים, יש סיכוי גבוה יותר ללקות בסיבוך ריאתי קטלני

💉הידעת? ככל הנראה, לגברים שמקבלים תרומות דם מנשים, יש סיכוי גבוה יותר ללקות בסיבוך ריאתי קטלני, לעומת נשים. 💉

המחלה הריאתית הנקראת "TRALI - Transfusion related Acute lung injury" היא מאוד נדירה, אך כאשר היא מתרחשת, היא הגורם העיקרי לתמותה כתוצאה מתרומת דם.

המחקר שנערך בהולנד ופורסם השנה בעיתון JAMA, הראה שעבור גברים מתחת לגיל 50, הסיכון לסיבוך הגורם לתמותה כתוצאה מתרומת דם גבוה יותר כאשר תרומת הדם ניתנה מאישה שהיתה בעבר בהריון (16.9%) לעומת כאשר ניתנה מגברים או מנשים שלא היו בעבר בהריון (13.1%,13.5% בהתאמה).

לעומת זאת, נשים שקיבלו תרומות דם משלושת קבוצות התורמים- לא היו בסיכון משמעותי יותר לתמותה מהמחלה כאשר תרומת הדם ניתנה מנשים שהיו בעבר בהריון.

תוצאות אלה עדיין דורשות המשך מחקר מעמיק בנושא, אך ללא ספק מוסיפות ערך מוסף לחשיבות המגדרית בתרומות הדם.

Comentarios


bottom of page