top of page

הצטרפות לחברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

לעיון בתקנון החברה הקיים לחצו כאן

לעיון בתקנון החברה המוצע 2024 לחצו כאן

bottom of page