top of page
Business Meeting

אודות החברה

החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר (Isragem) נוסדה ב-2009 במטרה לשנות פרדיגמות, להעמיק ולבנות מסגרות ארגוניות שיקדמו את התחום בארץ. חברות דומות קמו בשנים אלה גם בארה״ב, גרמניה, אוסטריה, איטליה ויפן ומאוחר יותר גם בהולנד ואוקראינה.


אנו מאמינים כי כל תחום רפואי ופרה – רפואי שיכיר בהבדלים מיניים ומגדריים ויבטא זאת בגישה מחקרית וטיפולית – יוכל לספק רפואה טובה יותר ונכונה יותר. מתוך תובנה זו שינינו לפני מספר שנים את שם החברה מ" החברה הישראלית לרפואה מגדרית" ל "החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר" על מנת להדגיש את הצורך בהעלאת המודעות לכך שהן למין והן למגדר משמעות גדולה לבריאות וחולי.

 

  • אנו ארגון ללא מטרת רווח, וחברה מן מהמניין בהסתדרות הרפואית ובחברה הבינלאומית לרפואה מגדרית (IGM).

  • Isragem מונה כיום מאות חברים וחברות מדיסציפלינות שונות מבתי חולים, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר שונים בארץ.

  • ארגנו עד היום שמונה כנסים ארציים (היבטים מגדריים בקרדיולוגיה, תזונה, פרמקולוגיה, פסיכיאטריה/פסיכולוגיה, כאב, השמנה, השעון הביולוגי ונושאים נבחרים).

  • הכנס הארצי התשיעי יתקיים באביב 2024.

  • אירחנו ב-2010 את הכנס הבינ״ל לרפואה מודעת מין ומגדר והיינו שותפים בארגון של תשעה כנסים בינלאומיים באירופה, ארה"ב ויפן.

  • מאז 2009 אנחנו מלמדים בפקולטה לרפואה ובבית ספר ללימודי המשך של אוניברסיטת תל אביב.

  • ב-2022 נפתח גם קורס בפקולטה לרפואה בצפת המשתייכת לאוניברסיטת בר אילן. אנו עורכים ומקדמים קורסים והשתלמויות לעובדי מערכת הבריאות בכל הרמות.

  • החל מ-2017 אנחנו גם שותפים לפעילות של התחום לרפואה מודעת מין ומגדר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

  • אנחנו מזמינים את כל מי שמתעניין/ת בקשר שבין בריאות, חולי, מין ומגדר, דרכי הביטוי השונות של מחלות בנשים ובגברים והאופן בו המחקר, האבחון והטיפול הרפואיים צריכים להתאים עצמם להבדלים אלה - להצטרף אלינו ביצירת רפואה חדשנית ופורצת דרך.

  • Isragem מקבלת לשורותיה לא רק רופאים, אלא גם חוקרים.ות ואנשי מקצוע מכל התחומים אשר מטפלים בשני המינים ובכל המגדרים.

הצוות שלנו

נקודות ציון חשובות

2024

כנס ארצי:
נושאים נבחרים

2022

Int. Symposisn on Genetics,
Epigenetics, Sex and Gender

Image by Evangeline Shaw

2022

רפואה מודעת מין ומגדר בקוריקולום באוניברסיטת בר אילן,
צפת - ד"ר חמיסי

>

Image by Stem List

2022

10th Int Congress,
Padova

Image by Claudio Schwarz

2021

כנס העשור החגיגי:
נושאים נבחרים

Taking Notes

2019

הקאטון רפואה מין ומגדר
 

>

Image by Kane Reinholdtsen

2018

כנס ארצי שביעי:
השעון הביולוגי

Image by Product School

2017

8th Int Congress,
Sendai, Japan

Auditorium Audience

2017

יסוד המשמרת הצעירה
 

>

Students

2016

רפואה מודעת מין ומגדר בקוריקולום,
אוניברסיטת תל אביב

>

Image by Headway

2016

כנס ארצי שישי:

השמנה

Conference

2015

כנס ארצי חמישי:

כאב

Image by Wan San Yip

2015

קורס לצוות בתי החולים:
רבין/שניידר/גהה

Training for medical professionals

2013

קורס באוניברסיטה המשודרת
 

>

Typing on the Computer

2013

יסוד המרכז המגדרי ללב האשה - ד"ר פורטר

>

Meeting

2013

יסוד מרכז לחקר רפואה מודעת מין ומגדר

>

Meeting in an office

2013

כנס ארצי רביעי:

בריאות הפש

Conference Lecture

2012

כנס ארצי שלישי:

טיפול תרופתי

Image by Carlos Gil

2012

6th Int Congress,

Baltimore

Image by wes lewis

2011

כנס ארצי שני:

תזונה

Laughing during a Lecture

2010

5th Int Congress,

Tel Aviv

Image by Terren Hurst

2009

כנס ארצי ראשון:

קרדיולוגיה

Image by Product School

2009

כנס יסוד של החברה הישראלית לרפואה מגדרית

Clapping Audience
bottom of page