top of page

מהי רפואה מודעת מין ומגדר?

״רפואה מגדרית״, ״רפואה מבוססת מין ומגדר״, "רפואה מודעת מין ומגדר״ - ההבנה שיש להתאים את האבחון והטיפול להבדלים בין גברים לנשים - היתה ונשארה רעיון מהפכני בעולם הרפואה. 

זהו תחום מדעי חדש שנועד לפתח כלים לאבחון ולטיפול מיטבי לגברים ולנשים, מתוך ההבנה שהתפקוד של כל מערכות הגוף מושפע מהמין והמגדר של האדם: מרמת הכרומוזומים וביטוי גנים שונים, דרך ההבדלים האנטומיים והתהליכים הפיזיולוגיים הייחודיים לגברים ולנשים - וכלה בחשיפה שונה לגורמי סיכון, שימוש במשאבים רפואיים ובנטיית המטפל/ת והמטופל/ת לפרש תסמינים באופן זה או אחר. למרות זאת, רוב המחקר הרפואי מתבצע על גברים ולא על נשים. למעשה, שני שלישים מן המחלות הפוגעות בשני המינים – נחקרו בגברים בלבד,  ו-75% מהמחקרים הקליניים כיום עדיין לא כוללים נשים. את פערי הידע שנוצרו עקב גישה שגויה זו אפשר לראות למשל  בנתון המטלטל לפיו בנטילת אותה התרופה באותו המינון, הסיכוי של אישה לסבול מתופעות לוואי גבוה  ביחס לגבר.

 

נשים הן לא היחידות שקופחו בעקבות ההתעלמות מהשפעת מין ומגדר על הרפואה. מחקרים בתחום הרפואה המגדרית מציגים את התמונה באופן שלם יותר, שופכים אור על הפתופיזיולוגיה של מחלות ומאפשרים לנו לפתח טיפולים שיסייעו לנשים ולגברים כאחד. זהו כלי שאמור לשמש לשיפור כל הדיסציפלינות הרפואיות ועוסק כעקרון באיכות הרפואה. אנו מאמינים כי כל תחום רפואי שיכיר בהבדלים מיניים ומגדריים ויבטא זאת בגישה אבחונית וטיפולית – יוכל לספק רפואה טובה יותר ונכונה יותר.

bottom of page