top of page

הפרדוקס בטיפול בשבץ מוחי בנשים

הידעת? שהפרוגנוזה של נשים שלקו בשבץ מוחי טובה פחות משל גברים, וזאת למרות שהטיפול משפיע עליהן ביעילות רבה יותר?

שבץ מוחי (Stroke) הוא מצב חירום רפואי הנובע מהפרעה בזרימת הדם אל המוח. נשים נמצאות בסיכון מוגבר לחוות שבץ, גם בגלל תוחלת החיים הארוכה שלהן אבל גם באופן שאינו תלוי בגיל - מחקרים הראו כי מין נשי לכשלעצמו מגדיל באופן משמעותי את הסיכון לשבץ. בנוסף לגורמי הסיכון הקלאסיים כגון יתר לחץ-דם והשמנה, ישנם גורמי סיכון ייחודיים לנשים: נטילת גלולות, טיפול הורמונלי תחליפי, מנפאוזה מוקדמת, היריון ועוד. הטיפול המקובל ברוב מקרי השבץ המוחי מבוסס על המסת הקריש החוסם באמצעות תרופות תרומבוליטיות. המשתנה החשוב ביותר להצלחת הטיפול הוא מהירות ההתערבות, שכן חלון ההזדמנויות למתן תרומבוליזיס הוא שעות ספורות בלבד. מעניין לשמוע כי הטיפול להמסת קרישים יעיל יותר בנשים ביחס לגברים, עם שיעורי הצלחה מדווחים של 94% לעומת 59% בלבד בגברים. למרות זאת, הפרוגנוזה של נשים שלקו בשבץ מוחי טובה פחות משל גברים: הן סובלות מיותר סיבוכים (נכות, נזק נוירולוגי ופגיעה באיכות החיים) ושורדות פחות. הסבר אחד לפרדוקס הזה הוא ההבדל בגישת הצוות הרפואי - לנשים המתייצגות עם שבץ מוחי סיכוי נמוך יחסית לקבל טיפול תרומבוליטי יעיל בזמן המתאים. בנוסף, ישנה נטיה להמנע מטיפול אגרסיבי בתרופות להורדת לחץ-דם, כולסטרול, נוגדי קרישה וטסיות. החוקרים מסכמים כי למרות שבעשורים האחרונים חל שיפור בטיפול שמקבלות נשים עם שבץ מוחי, עדיין נדרש שינוי גישה משמעותי שיבטיח להן טיפול מיטבי.המאמר המקורי ב- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S104366181630771XComentarios


bottom of page