top of page

מאגר חוקרים וחוקרות

החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר תומכת בשילוב הדור הצעיר של הקהילה הרפואית בפעילות מחקרית ומטפחת את החוקרים והחוקרות שיובילו את עולם הרפואה בעתיד. 

 

אנו מאמינים כי יישום ההבנה שקיים שוני בין המינים, החל מניתוח סטטיסטי של תוצאות מחקר ביחס למשתנה של מין הנבדק וכלה במחקרים שיעסקו במפורש בהבדלים בין גברים לנשים - יאפשר לנו לספק רפואה נכונה ומדויקת יותר עבור מטופלים ומטופלות כאחד.

 

אנו שוקדים כל העת על הרחבת מאגר הצעות המחקר שלנו ומחפשים רופאים ורופאות שמעוניינים להנחות סטודנטים וסטודנטיות לרפואה בעבודות מחקר עם היבטים מגדריים או תלויי מין, במסגרת עבודת גמר או כפרויקט נפרד. אנחנו נתמוך בפרסום ובהצגה של עבודות ראויות. השאיפה שלנו היא לשלב סטודנטים במחקרים בנושא זה בכל בתי החולים בישראל.

bottom of page