top of page

מחקר

אנו מחפשים רופאים ורופאות שמעוניינים להנחות סטודנטים וסטודנטיות לרפואה בעבודות מחקר עם היבטים מגדריים או תלויי מין, במסגרת עבודת גמר או כפרויקט נפרד. אנחנו נתמוך בפרסום ובהצגה של עבודות ראויות.

יצירת קשר

המשמרת הצעירה

המשמרת הצעירה הינה במה שתאפשר למתמחים/ות, סטאז'רים/ות וסטודנטים/ות לקחת חלק בפעילות החברה. המשמרת הצעירה תסייע לחוקרים/ות צעירים/ות מכל תחומי הרפואה ומכל רחבי הארץ למצוא תחומי מחקר מעניינים וליצור קשר ביניהם ובין חוקרים בכירים העוסקים ברפואה מודעת מין ומגדר.

הצטרפו אלינו.

Thanks! Message sent.

bottom of page