top of page

Acerca de

‏‏‏05 אוקטובר 2021 ‏כ"ט תשרי תשפ"ב

 

לכבוד

חברי החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר ISRAGEM

 

 

הנדון: בחירות למוסדות החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

 

 

 

וועדת הבחירות לוועד החברה מודיעה בזאת על קריאה למועמדים.ות ליו"ר, 5 חברי וועד ו- 3 חברי וועדת ביקורת.

 

הבחירות תערכנה במסגרת כנס החברה שיתקיים בתאריך 13.12.21 בקמפוס בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח-תקווה בין השעות 07:30-14:00.

 

כחברה שהוקמה מתוקף התקנון של הר"י חבריה מן המניין  של  ISRAGEM יוכלו להיות רק רופאים חברי הר"י. עם זאת, חברי החברה  שאינם רופאים (לא מן המניין)  נהנים.ות מכל הזכויות מלבד הזכות להיבחר לתפקיד יו"ר, גזבר ומזכיר.

 

מכאן שלכל חברי ISRAGEM הזכות לבחור ולהיבחר לוועד פרט לתפקידים  יו"ר, גזבר.ית ומזכיר השמורים לרופאים חברי הר"י.

 

יוכלו להשתתף בבחירות  חברי  ISRAGEM אשר הסדירו תשלום דמי חבר לחברה לשנת 2021 עד ה 30.11.2021.

ניתן יהיה להסדיר את התשלום גם ביום הכנס ובלבד שההרשמה לחברה בוצעה עד תאריך 1.12.2021  באמצעות אתר האינטרנט www.isragem.org.il  או https://igudim.ima.org.il/Registrations/IsraGem.aspx

 

חברים רשומים יכולים להסדיר את תשלום דמי החבר  דרך האתר של הר"י. 

 

חברים חדשים יוכלו לפנות למח' שירות של הר"י בטלפון 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 

 

מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד ליום 30.11.21. להצעת המועמדות יש לצרף "כרטיס ביקור" על גבי עמוד אחד ( רצוי לצרף תמונה). נא לציין לאיזה תפקיד הוגשה המועמדות (יו"ר, חבר וועד, וועדת ביקורת). את הצעת המועמדות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: 

 

ד"ר השי רוטמנש, יו"ר ועדת הבחירות,  בדוא"ל:  hrotmensch@cato.co.il

 

בהתאם למדיניות הר"י ולצורך קיום הליך דמוקרטי מיטבי, במידה ולא יוגשו מספיק מועמדויות לחברי וועד החברה ו/או במידה ותוגש מועמדות יחידה לראשות החברה עד לתאריך הקובע, יוארך המועד להגשת המועמדויות בשבוע נוסף בהתאם להודעה שתישלח לחברים.

 

 

בכבוד רב,

 

חברי ועדת הבחירות

ד"ר השי רוטמנש - יו"ר 

ד"ר פנינה דורפמן-אתרוג

פרופ' אילן קראוזה

bottom of page