ISRAGEM שינתה את שמה ל"החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר"

לחברי החברה הישראלית לרפואה מגדרית שלום רב,

 

מאז החלה הפעילות של הרפואה המגדרית ברחבי העולם כולנו היינו מודעים לכך שהמושג "רפואה מגדרית" אינו משקף נאמנה את מהות ופעילות החברה.

המושג "מגדר" שאול מעולם הסוציולוגיה ומבטא את השתייכות של אדם לקבוצה מסוימת עם מאפייני התרבות והמנהגים שלה, וכן את ההגדרה העצמית של אדם בכל הקשור למאפיינים אלה, ובנוסף למאפייני המיניות שלו.

"מין" לעומת זאת מאפיין את הבסיס הביולוגי של יונקים, וביניהם בני אדם, ומבוסס על המבנה הכרומוזומלי.

הרבה ארגונים מקצועיים בחרו לכן להגדיר את עצמם במספר מונחים וביניהם "רפואה מבוססת מין ומגדר", "רפואה מכוונת מין ומגדר" וכן הלאה.

גם מונחים אלו אינם מדויקים כי למעשה, למה שאנו מתכוונים כשאנחנו אומרים "רפואה מגדרית" או משתמשים בכל אחד מהמונחים לעיל, הוא שמי שמטפל בבני אדם מן הראוי שיהיה מודע למין ולמגדר של המטופלים.

אי לכך, החליט הוועד של החברה שלנו לשנות את שמה של החברה הישראלית שתיקרא מעתה:

 

החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

ובלועזית: The Israel Society of Gender- and Sex Conscious Medicine


האתר מעודכן נכון לתאריך:  04/06/2018 7:36:16 PM
עבור לתוכן העמוד