top of page

הידעת? בשבדיה נשים עובדות מנצלות יותר ימי מחלה ביחס לגברים עובדים

🤕🤕🤕 הידעתם/ן? שנשים נעדרות מהעבודה מסיבות בריאותיות יותר מאשר גברים? 🤕🤕🤕 נשים עובדות מנצלות יותר ימי מחלה ביחס לגברים עובדים. פער זה נשמר גם כשלוקחים בחשבון גיל, מצב בריאותי, תחום עיסוק ורמת הכנסה. מחקר שבדי חדש העלה את ההשערה ששוני בהזדמנויות ההתאוששות בזמן העבודה ואחריה עשוי להסביר את ההבדל המגדרי במספר ימי המחלה. הזדמנויות התאוששות הן למעשה ״מילוי מצברים״ שאנו מבצעים באופן יום יומי. הן בעלות השפעה בריאותית ארוכת טווח ומחולקות לשני סוגים: פנימיות וחיצוניות. הזדמנויות חיצוניות להתאוששות קשורות למספר שעות מחוץ לעבודה, זמן לנופש ולפנאי ולמספר שעות שינה; הזדמנויות פנימיות להתאוששות קשורות לזמן העבודה: שליטה של הממונים, הפסקות מנוחה, שיחה עם עמיתים והפרעות בזמן ביצוע העבודה. מנוחה לאחר שעות העבודה (התאוששות חיצונית) נחוצה במיוחד כאשר האפשרות למנוחה במהלך זמן עבודה (התאוששות פנימית) אינה מספיקה. תוצאות המחקר הראו כי לנשים יש פחות הזדמנויות התאוששות בזמן ואחרי שעות העבודה מאשר לגברים. נשים חשופות למתחים וללחצים בסביבת עבודה אשר שונים מהלחצים שאיתם מתמודדים גברים. כמו כן, נשים, יותר מגברים, מתמודדות עם נטל כפול של עבודה ומשפחה ועל כן זמן המנוחה שלהן לאחר שעות העבודה הינו קטן יותר. ההבדל בהזדמנויות ההתאוששות, בעיקר ההזדמנויות הפנימיות להתאוששות, משפיע על היכולת להתמודד עם חולי ועל מספר ימי המחלה שנלקחים בהמשך. התוצאות מחזקות את הידע הקיים לפיו הפחתה של לחצים ועומסים במקום העבודה יכולה למנוע בעיות בריאותיות של העובדים והעובדות, ובנוסף - להגביר את היעילות ולצמצם את ימי ההיעדרות שלהם.


לקריאה נוספת - http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179657Comments


bottom of page