top of page

ספטמבר 2019 הכנס של החברה הבינלאומית בוינה

Updated: Aug 20, 2019

הכנס ה-9 של החברה הבינלאומית IGM יתקיים בתאריכים 12-13 לספטמבר 2019 בוינה. הכנס יעסוק בנושאי דיוק רפואה מותאמת אישית ובטיחות מטופלים. כיצד מין ומגדר משפיעים על האבחון, הטיפול וההתמודדות עם מחלות כרוניות ואקוטיות. יוצגו הישגי עבר, המצב הנוכחי ומבט אל עתיד הרפואה המגדרית תחת הבריאות הגלובלית.


החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר שמחה להודיע כי 3 מחברות המשמרת הצעירה זכו במלגת נסיעה וישתתפו בכנס.


אל אתר הכנס והרשמה.

אל תוכנית הכנס.
bottom of page