top of page

למה לי לקחת ללב?

📷❤️📷❤️📷❤️ הבדלים מגדריים בסיכון לתמותה 30 יום לאחר אוטם שריר הלב 📷❤️📷❤️📷❤️

מחקרים קודמים הראו שהסיכון לתמותה בתקופה הקצרה שלאחר אוטם לבבי (התקף לב) גבוה יותר בקרב נשים לעומת גברים. במחקר חדש, שפורסם השבוע בכתב העת JAMA Internal Medicine ביקשו החוקרים לבחון שוב את הסיכון הנ״ל ולאפיין את החשיבות שיש לגיל, טיפול תרופתי וההתערבות הצנתורית על ההבדלים בין המינים. המחקר כלל 8,834 מטופלים שאושפזו וטופלו בשל אוטם לבבי עם עליות מקטע ST (אחד הסוגים השכיחים של התקף לב) ב-41 בתי חולים ברחבי העולם. החוקרים מסכמים כי ממצאי המחקר מעידים על קשר בין גיל צעיר יותר ובין שיעורי תמותה גבוהים יותר בנשים, בתקופה של 30 ימים לאחר אוטם לבבי עם עליות ST, גם לאחר תקנון לטיפול תרופתי, התערבות צנתורית ומחלות רקע אחרות. הבדל זה בין המינים קטן יותר לאחר גיל 60 ולא קיים עוד בנשים מבוגרות יותר. המשמעות היא שלהבדלים באופן התפתחות המחלה (פתופיזיולוגיה) בין המינים, ללא תלות בדפוסי טיפול שונים, עלולים להיות השפעה על אחוזי תמותה גבוהים יותר בנשים אל מול גברים מאותה קבוצת גיל.

המחקר הזה מתווסף אל שורה ארוכה של עבודות בתחום ומדגיש שוב את החשיבות הגדולה של מחקר עתידי של המנגנונים השונים העומדים בבסיס מחלות לב וכלי-דם, כחלק מהמרוץ הנמרץ אל עבר אבחון וטיפול טוב יותר בנשים ובגברים.


למאמר המלא- https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2677062?redirect=true
Comments


bottom of page