top of page

חשיבות המגדר באיבחון ובטיפול - ראיון עם פרופ׳ גלזרמן לעיתון Forbes

דברים שמשמחים אותנו!

כשעיתון

⭐Forbes
⭐ היוקרתי בגליון החשוב "הרופאים הכי טובים בישראל 2018" בוחר להקדיש חלק ממנו לחשיבות המגדר באיבחון ובטיפול - כולל ראיון מרתק עם פרופ' גלזרמן היו"ר שלנו
💪
👏
👏

לכתבה המלאה באתר פורבס - http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=M&0r9VQ=EJIFIbottom of page