top of page

האם נשים מנתחות טוב יותר!?

מחקר שוודי על כ- 150 אלף חולים שעברו הסרת כיס מרה, ע"י 849 מנתחות / 1704 מנתחים, מצא כי יש קשר מובהק בין מגדר המנתח לסיכויים לסיבוכים, ואורך האשפוז לאחר הניתוח לטובת נשים מנתחות. כמו כן, אורך הניתוחים ע"י נשים היה ארוך באופן מובהק.

לפי תוצאות המאמר הזה, למגדר ברפואה, יש משמעות לא רק בהקשר של החולה שעל שולחן הניתוחים, אלא גם במנתח.ת שמחזיק את בסקלפל.


לקריאת המאמר המלא:
bottom of page