top of page

קול קורא - דף מוקפא

קול קורא לסטודנטים וסטודנטיות: הזדמנות להציג בכנס ה-7 של החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר! 

החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר תומכת בשילוב הדור הצעיר של הקהילה הרפואית בפעילות מחקרית ומטפחת את החוקרים והחוקרות שיובילו את עולם הרפואה בעתיד. 

בכנס הקרוב, שיערך ביוני 2018, נקדיש בפעם הראשונה סשן מיוחד למחקרים שנערכו ע״י חוקרים צעירים וחוקרות צעירות. 

סטאז'רים/ות וסטודנטים/יות לרפואה ולמקצועות הבריאות המעוניינים להציג עבודות מחקר עם היבטים מגדריים או תלויי מין מתבקשים לשלוח תקציר וקו״ח קצרים לכתובת farhadiany@gmail.com עד ה-30 למרץ.

אנו נדון בבקשות ונבחר את העבודות הראויות ביותר. 

בהצלחה!

bottom of page