top of page

המשמרת הצעירה

המשמרת הצעירה הינה במה שתאפשר למתמחים/ות, סטאז'רים/ות וסטודנטים/ות לקחת חלק בפעילות החברה. המשמרת הצעירה תסייע לחוקרים/ות צעירים/ות מכל תחומי הרפואה ומכל רחבי הארץ למצוא תחומי מחקר מעניינים וליצור קשר ביניהם ובין חוקרים בכירים העוסקים ברפואה מודעת מין ומגדר.

מטרות המשמרת הצעירה, מתוך פרוטוקול מפגש הפתיחה שנערך ב-18.10.2017:

 

  • שילוב הדור הצעיר של הקהילה הרפואית בפעילות מחקרית, על מנת לטפח את החוקרים והחוקרות שיובילו את תחום הרפואה המגדרית בעתיד; תמיכה בפרסום והצגה בכנסים של עבודות מחקר ראויות.

  • העברת הרצאות בבתי ספר, בפני סטודנטים, במתנ"סים, תוכניות  טלויזיה וכו'.

  • הנגשת הידע הקיים בתחום בדגש על מטופלים/ות מחד והקהילה הרפואית מנגד; העלאת מודעות ועיבוד של שפה רפואית עבור כלי התקשורת ופלטפורמות של מדיה חברתית.

  • להצטרפות למשמרת הצעירה ולהשתלבות במחקר - אנא הרשם/י.

רכזת מחקר דרום

גב׳ עינב בכר, סטודנטית לרפואה

Research Coordinator, Southern District

Mrs. Einav Bachar, Medical Student

רכזת מחקר צפון

צוות האתר

גב׳ נגה שיפמן, סטודנטית לרפואה

Research Coordinator, Northern District & Website Team

Ms. Noga Shiffman, Medical Student

ראשת המשמרת הצעירה

רכזת ניו מדיה

ד״ר יסמין פרהדיאן, רופאה

New Media Manager

Young Board Director
Dr. Yasmin Farhadian, M.D.

המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
YasminF@isragem.org

farhadiany@gmail.com

רכזת הרצאות לקהל הרחב

גב׳ שלי פישר אבן צור, M.Sc

Public Lectures Coordinator

Mrs. Shelly Fisher Even Tzur, M.Sc

מנהלת אתר אינטרנט

גב׳ איילת נוימן קורן,
סטודנטית לרפואה

Web Master

Mrs. Ayellet Neumann Koren,
Medical Student

רכזת פיתוח משאבים

גב׳ שלי סופר רבינוביץ׳,
סטודנטית לרפואה

Fundraising Coordinator

Mrs. Shelly Soffer Rabinowitz,
Medical Student

bottom of page