פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 14 אפריל 2015

במסגרת הכנס השנתי של ISRAGEM התקיימה אסיפה כללית ולהלן פרטיה:

1.      פתיחה וקביעת קוורום

 

2.      סיכום פעילות

 

·         דווח על פעילות ISRAGEM בשנה החולפת בשיתוף פעולה הדוק עם המרכז לחקר רפואה מגדרית בבילינסון.

·         קיימנו קורס "רפואה מגדרית בצהריי היום" לאורך השנה, אחת לחודש. הקורס מסתיים בינואר 2016.

·         בשיתוף פעולה עם הספריה הרפואית באוניברסיטת ת"א, אנחנו מנהלים קורס רפואה מגדרית שמסתיים ב

·         השתתפנו בארגון הכנס הבינ"ל השביעי בברלין.

·         חברי ISRAGEM נתנו במשך השנה עשרות הרצאות בפורומים אקדמיים ולא אקדמיים בארץ ובעולם.

·         ISRAGEM שיתפה פעולה עם הפרויקט היוקרתי הממומן ע"י האיחוד האירופאי בעלות של כחצי מיליון יורו. הפרויקט הסתיים בישיבה חגיגית בבריסל באפריל 2015.

·         השקנו את דף הפייסבוק של ISRAGEM (תודה לעמית פלדברג).

·         עדכנו את אתר האינטרנט.

 

3.      דו"ח כספי

נכון ל- 31.12.2014:

היתרה בחשבונות ISRAGEM היתה 40,035.67 ₪.

מסכום זה צפויים הוצאות עד סוף השנה בסדר גודל של 25,000 ₪.

כך שהצפי שנסיים את שנת 2015 עם יתרת זכות של כ- 15,000 ₪.

 

4.      דו"ח חברות ב ISRAGEM

חברים רשומים: 184

·         רופאים: 87

·         לא רופאים: 97

 

5.      הכנות לכנס הבינלאומי בברלין, ספטמבר 2015

 

6.      מלגות מטעם ISRAGEM   לנסיעה לכנס בברלין

ISRAGEM הציעה מלגות נסיעה וכן מלגות השתתפות בכנס לחבריה. 

הדו"ח על ניצול המלגות יפורסם באתר האינטרנט.

 

7.      בחירות חברים חדשים לוועד

יו"ר ISRAGEM הודה לארבע חברות וועד שפרשו :

ד"ר טלי פורטר

ד"ר חוה טבנקין

ד"ר ציפי דולב

פרופ' רומליה קורן

 

חברות הוועד תרמו רבות לקידום ISRAGEM בפרט ולקידום הרפואה המגדרית בארץ בכלל, ועל כך תודתנו הרבה.

 

האסיפה הכללית אישרה את הצטרפותו של ד"ר השי רוטמנש כחבר מן המניין לוועד.

 

בחירת חברי וועד חדשים

וועדת הבחירות כללה את פרופ' ארנון ויז'ניצר (יו"ר), ד"ר בועז תדמור ופרופ' יריב יוגב.

פרופ' ויז'ניצר הציג את נוהל הבחירות.

עד חודש יוני 2015 הוגשו 6 מועמדים לתפקיד.

 

מתוך 6 מועמדים נבחרו 3 חברים חדשים, והם:

·         פרופ' אילן קראוזה

·         ד"ר פנינה דורפמן-אתרוג

·         אורית ברק

 

8.      שינוי תקנון

האסיפה הכללית החליטה על שני שינויים בתקנון המתייחסים לסעיפים: 1.5 3.6, 3.15.

התקנון המעודכן פורסם באתר האינטרנט.

 

רשם: פרופ' מרק גלזרמן

האתר מעודכן נכון לתאריך:  04/06/2018 7:36:16 PM
עבור לתוכן העמוד