מטרות החברה

מטרות החברה הישראלית לרפואה מגדרית

אחת המטרות העיקריות של החברה הינה לאגד בתוכה רופאים, חוקרים ואנשי מקצוע מתחומים שונים ובכלל זה חוקרים ממדעי החברה, שפועלים לקידום היבטים שונים של הרפואה המגדרית.

1. החברה נוסדה על מנת לקדם את ההבנה שקיים שוני בין מערכות הגוף בין זכר ונקבה המחייב לעיתים התייחסות שונה באבחון וטיפול, לקדם את חקר השונות בפיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה בין גבר לאישה בין היתר באמצעות הפעולות האלה:
א. קידום ועידוד מחקרים עיוניים, ניסיוניים וקליניים באדם ובחיות, בכפוף להוראות החוק והכללים האתיים הנוגעים לניסויים בבני אדם ובבעלי-חיים.
ב. חילופי דעות ומידע, בין בכתב ובין בע"פ, בתחום המחקר הנ"ל בין יחידים, ארגונים, מוסדות, בתי ספר להשכלה גבוהה, בתי חולים ומכוני מחקר בין בישראל ומחוצה לה.
2. תפקידי יעוץ ביסוד יחידות מחקר, מעבדות, מוסדות קליניים, וכן מוסדות אחרים הקשורים בחקר הרפואה המגדרית.
3. תפקידי יעוץ וכן נטילת חלק בתכניות לימוד והשתלמות על כל סוגיהן, הקשורות ברפואה מגדרית.
4. ארגון וביצוע מפגשים מדעיים, על כל סוגיהם, לצורך ביטוי, החלפה והבעת אינפורמציה מדעית, מעשית וקלינית, הקשורה ברפואה מגדרית.
5. סיוע בארגון קבוצות עניין של גופים מקצועיים הקשורים בנושא.
6. פעילות בתור נציג, לצורך הענקת מלגות ומענקי מחקר והשתלמות בנושא בכפוף להוראות ולכללים שנקבעו ע"י הר"י.
7. הענקת מלגות ומענקי מחקר למדענים ראויים ולסטודנטים העוסקים בנושא, על-פי נהלי הר"י..
8. יעוץ למשרד הבריאות וגורמים אחרים בנושא.
9. ייזום תגובות ומידע לתקשורת ו/או לציבור בנושאים הקשורים ברפואה מגדרית.
10. הפצת מידע אודות הנושא בקרב הציבור הרחב.
11. הפעלת אתר אינטרנט ייעודי.

12. הפעלת דף פייסבוק ייעודי.

האתר מעודכן נכון לתאריך:  04/06/2018 7:36:16 PM
עבור לתוכן העמוד